Radical Monday Turnering – Startliste 2/12-2019

Kl. 19.00:

Marcus Fischer Nielsen
Anna Djursing
Victor Gundersen
Pierre Bucquet
René Jeppesen
Michael Thomsen
Karsten Lykkebo
Per Rosenhagen
Mads Melchiorsen
Michael Wittendorf
Patriciamay Delani
Jan Elniff
Carsten Gjertsen
Troels Schmidt
Michael Sørensen
Bo Rasmussen
Louise G. Nielsen
Camilla Aronkvist
Kay Frantzen